Rezultati ankete o društvenom poduzetništvu i mogućnostima društvenih poduzetnika u RH

Zajednica braniteljskih zadruga u utorak je, 29. ožujka, održala online Informativni događaj projekta „Zajedno smo bolji i jači na tržištu“ za dionike koji će biti u funkciji transformacije poslovanja na koncept društvenog poduzetništva. Tema ovog događaja bila je „Društveno poduzetništvo u RH – rezultati ankete i rasprava“.

Analizirali su se rezultati Ankete o društvenom poduzetništvu i mogućnostima društvenih poduzetnika u Republici Hrvatskoj koju je Zajednica braniteljskih zadruga provela krajem veljače i početkom ožujka 2022. Provela se s ciljem dobivanja informacija o tome koliko je javnost upoznata s društvenim poduzetništvom, kako bi se dobio uvid u opće mišljenje javnosti o društvenom poduzetništvu, te u mogućnosti prodaje proizvoda i usluga društvenih poduzetnika na tržištu u RH kako bi se kvalitetno moglo pristupiti razvijanju proizvoda i usluga i njihovoj prodaji. Anketa je bila anonimna, namijenjena općoj javnosti (iako se u praksi pokazalo da su anketu u velikom postotku najvjerojatnije ispunile osobe koje su na neki način povezane s društvenim poduzetništvom) i sastojala se od 35 pitanja. Dijelila se putem društvenih medija i odgovore je dalo 67 osoba.

Rezultati ankete

Prema mišljenju ispitanika, informiranost opće javnosti o društvenom poduzetništvu je osrednja, a zakonski okviri ne pružaju dovoljno dobru pomoć u razvoju društvenog poduzetništva. Većina ispitanih smatra i da bi za društveno poduzetništvo trebalo biti nadležno Ministarstvo gospodarstva,  te da su gospodarske prilike za razvoj društvenog poduzetništva osrednje, iako je ocjenjeno iznimno važnim za razvoj ruralnih razvoja i općenitog gospodarstva RH, a sami društveni poduzetnici bitnima u zajednici.

Kao glavne karakteristike društvenih poduzetnika označeni su ostvarivanje ravnoteže društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja i djelatnost koja doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini. Većina ispitanika smatra da bi trebali biti ravnopravni „klasičnim“ poduzetnicima i naglašena je važnost udruživanja društvenih poduzetnika. Većina ispitanih znala je za uspješne društvene poduzetnike. Također, više od polovice ispitanih bi prioritiziralo proizvode društvenih poduzetnika od proizvoda „klasičnih“ poduzetnika. Web-shop i društvene mreže, ali i kombiniranje svih načina prodaje i promidžbe označeni su kao najprimjereniji za proizvode i usluge društvenih poduzetnika. Projekti kojima se promovira društveno poduzetništvo i promoviraju poduzetničke aktivnosti ocijenjeni su bitnima za razvoj društvenog poduzetništva i samih društvenih poduzetnika.

Na ove i druge teme povela se rasprava među sudionicima informativnog događaja, koji su rezultate ankete smatrali iznenađujućima i zanimljivima za budući pristup razvijanja i promoviranja društvenog poduzetništva. Detaljniji rezultati ankete uskoro će se objaviti na stranicama projekta.

Projekt „Zajedno smo bolji i jači na tržištu“

Projektom „Zajedno smo bolji i jači na tržištu“, se želi povećati konkurentnost i održivost Zajednice braniteljskih zadruga na tržištu te zadružnih organizacija i OPG-ova koji okupljaju hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji i to poslovanjem kroz društveno poduzetništvo, prodajom proizvoda, posebno autohtonih, edukacije, pokazne vježbe o proizvodnji, načinima i područja gdje se proizvode, kako bi se šira javnost mogla informirati. Aktivnosti uključuju i informativne događaje za dionike koji će biti u funkciji transformacije poslovanja na koncept društvenog poduzetništva, kao što je i događaj održan u četvrtak.

Jedan od načina na koji Zajednica braniteljskih zadruga promovira društveno poduzetništvo i autohtone i domaće proizvode i rukotvorine  naših suradnika je i web-shop zajednonase.hr. Konstantno tražimo suradnike, o čemu su članovi projektnog tima govorili i na informativnom događaju, a više o tome možete pročitati ovdje.

Projekt „Zajedno smo bolji i jači na tržištu“, UP.02.3.1.03.0021, se provodi na poziv „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Projekt je vrijedan 1.108.497,50 kuna, za što je Zajednica braniteljskih zadruga dobila bespovratna sredstva – u iznosu od 85% projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, dok ga je u iznosu od 15% sufinancirala Republika Hrvatska iz državnog proračuna.

Share this post