Oznake za prehrambene i poljoprivredne proizvode

Oznake za poljoprivredne i prehrambene proizvode – garancija i proizvođaču i kupcu

Kod kupnje proizvoda, kupac se najprije želi informirati o tome što kupuje. Tome služi ime proizvoda, izgled pakiranja, kratki opis i sastav proizvoda te pravilna deklaracija i oznake koje kupcu služe kao garancija da zbilja kupuju kvalitetu i točno ono što žele, što kod poljoprivrednih, autohtonih i domaćih proizvoda dodaje i dimenziju sigurnosti proizvoda, odnosno, povjerenja u njega.

Na proizvođaču, ili skupini proizvođača je da pravilno svoj proizvod pravilno označi, kako bi otkupljivači, preprodavači i krajnji kupci bili zainteresirani za proizvod. No, pravilnu deklaraciju i označavanje proizvoda oznakama, ponajviše manji proizvođači, često zanemaruju jer, osim što smatraju da će se njihov proizvod i bez njih prodati, na certificiranje gledaju kao na dodatni i zamoran posao, pun birokracije, koji im neće donijeti mnogo. No, na oznake i certifikate treba gledati kao na garanciju za svoj proizvod i put do kupca, uspjeha i održivosti, te se s njima vrijedi upoznati kako bi se znalo koji odgovaraju određenom proizvodu, te u kojem smjeru razvijati poslovanje i proizvodnju.

Oznake ekološke proizvodnje

U potrazi za zdravim i sigurnim proizvodom koji nije štetan za okoliš, kupci sve više cijene proizvode s „eko“ i „bio“ oznakama. Ekološka proizvodnja, uz prednosti za krajnjeg korisnika, za proizvođača i okoliš, osigurava i održivost i dugoročnost uspješne proizvodnje.

U Hrvatskoj je ekološke, ili organske, proizvode, koji su prošli službeni proces certifikacije, moguće je označavati s EU. Certifikat i oznaka garancija suda je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji i da je u skladu s direktivama EU i nacionalnim zakonima o ekološkoj proizvodnji, što uzgoja, proizvodnju, preradu i pakiranje proizvoda.

Početkom 2022. na snagu stupa nova Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007. Svi ekološki proizvođači, da bi bili certificirani EU oznakom ekološke proizvodnje, trebat će svoju proizvodnju uskladiti s uredbom. Preporučljivo je da se oni koji žele baviti ovakvom vrstom poljoprivrede najprije upoznaju sa načelima ekološke poljoprivrede i vide da li ona odgovara njihovim ciljevima i mogućnostima. Proces do ekološkog certifikata započinje prijavom u sustav nadlježnih tijela, (kontrolno tijelo koje ovlašćuje Ministarstvo poljoprivrede, samo ministarstvo,  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)  Zahtjevom za certifikaciju ekoloških proizvoda te podacima o proizvodnji i povijesti gospodarstva/parcela), nakon čega slijedi ugovaranje, te terenske i dokumentacijske kontrole, nakon kojih je moguće dobiti certifikat za prijelazno razdoblje ili ekološki status. U prijelaznom razdoblju, koje traje tri godine, proizvodi se ne mogu označavati kao proizvodi prijelaznog razdoblja ili kao ekološki proizvodi, no retroaktivno priznavanje proizvodnje po ekološkim principima je moguće. Nakon dobivanja certifikata, proizvođač treba primjenjivati standarde i propise ekološke proizvodnje, planirati i dokumentirati proizvodnju, te surađivati s kontrolnim tijelima. Nakon dobivanja prava na korištenje oznake, on se treba i pravilno koristiti, što je propisano Prilogom V nove Uredbe o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, gdje se opisuje sve od dopuštenih boja, veličine i kombiniranja s drugim oznakama ekološke proizvodnje koji neće narušiti funkciju i izgled EU oznake. (U prilogu VI Uredbe, nalazi se i model certifikata, odnosno, potvdnice EU proizvodnje.) Uz oznaku se treba koristiti i brojčana oznaka koja označava zemlju u kojoj su se provele kontrole za proizvod, troslovni izraz za ekološku proizvodnju, te referentni broj kontrolnog tijela. U Hrvatskoj bi se trebao koristiti model „HR-EKO-999​“.

Sukladno Uredbi, uz EU oznaku ekološke proizvodnje, pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju ekoloških proizvoda moguće korisiti i hrvatski nacionalni znak ekološkog proizvoda, i to sukladno članku 27. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (Narodne novine 11/2020), a sadržaj, izgled i veličina znaka navedeni su u Prilogu 7. Pravilnika.

Dokazana kvaliteta

Nova oznaka kojom se može garantirati kvaliteta proizvoda je „Dokazana kvaliteta“ dobrovoljnog nacionalnog sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Ministarstva poljoprivrede. Služi većoj prepoznatljivosti i promidžbi domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda više kvalitete, odnosno, s posebnim karakteristikama unutar pojedinog sektora. Namijenjen je proizvođačima i prerađivačima mlijeka, mesa, voća, povrća, proizvođačima meda, jaja, proizvođačima i prerađivačima uljarica, maslina, brašna, šećera, te u sektoru ribarstva i avakulture. Dodatna kvaliteta i posebne karakteristike vezane su uz način proizvodnje, preradu, kvalitetu sirovine i krajnjeg proizvoda, a koje su opisane u Specifikacijama za pojedini sektor. Ova oznaka dodatno informira potrošače o vrijednosti vrijednosti proizvoda, a proizvođače štiti od nepoštenih praksi.

potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom provodi delegirano tijelo koje je zadužilo Ministarstvo poljoprivrede.

Proizvođači mogu koristiti jednu od tri verzije oznake, s obzirom na podrijetlo glavnog sastojka. Oznaka s podznakom „Hrvatska“ označava proizvod proizveden i/ ili prerađen u Hrvatskoj, a čiji je glavni sastojak  podrijetlom iz hrvatske. Hrvatska je ujedno i zemlja podrijetla glavnog sastojka. Ukoliko su podrijetlo i glavni sastojak iz druge države, u podznak se upisuje njeno ime. Ukoliko nema naznake države, poljoprivredni i prehrambeni proizvod nije prerađen ili proizveden u istoj zemlji iz koje je i podrijetlo glavnog sastojka.

Oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta

Podnositelj Zahtjeva za priznavanje oznake Dokazana kvaliteta, sukladno Pravilniku o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Dokazana kvaliteta (NN, br. 18/20), može biti proizvođač ili skupina proizvođača koja predstavlja proizvođače i prerađivače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz pojedinog sektora. Podnositelj(i) trebaju sa svim proizvođačima određenog proizvoda vidjeti postoji li zainteresiranost sektora za navedenu oznaku i nakon toga krenuti s postupkom priznavanja oznake. Uz Zahtjev, Ministarstvu poljoprivrede je potrebno je dostaviti i izjavu o zastupanju većine proizvođača iz sektora te zajedničku Specifikaciju, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom. Nakon što Povjerenstvo za priznavanje oznake provjeri Specifikaciju i Zahtjev, Specifikacija će 30 dana biti objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. U tom razdoblju na Specifikaciju je moguće uložiti prigovor. Nakon 30 dana, Specifikacija se upućuje Europskoj komisiji, te se unutar tri do 6 mjeseci o njoj mogu očitovati EK i druge države članice. Nakon što EK odobri Specifikaciju, proizvođači se javljaju delegiranom kontrolnom tijelu koje utvrđuje sukladnost proizvoda sa Specifikacijom te koje izdaje Potvrdu o sukladnosti. Nakon dobivanja potvrde, se znak Dokazana kvaliteta može korisititi sukladno prilozima Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Dokazana kvaliteta, te priručnicima i općenitim uputama o sustavu „Dolazana kvaliteta“ dostupnima na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. Na njima se trenutno nalaze specifikacije za voće, konzumna jaja i povrće. Postupak

U Hrvatskoj je moguće koristiti EU i hrvatske oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla, te  zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Cilj im je zaštititi nazive određenih proizvoda kako bi se promicale njihove  jedinstvene karakteristike koje su povezane s njihovim zemljopisnim podrijetlom i tradicionalnim umijećem i vještinama.

Zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) mogu se označiti prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina, čiji se svaki dio proizvodnje, prerade i pripreme odvija na određenom području. Na primjer, grožđe za vina mora potjecati sa zemljopisnog područja proizvodnje vina. Među hrvatskim proizvodima s ovom oznakom su, na primjer, slavonski med, neretvanska mandarina i paški sir.

Oznakom zemljopisnog podrijetla mogu se označiti prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i vina, gdje se kod većine proizvoda barem se jedna faza proizvodnje, prerade ili pripreme mora odvijati na tom području (ZOZP). Među hrvatskim označenim proizvodima su krčki pršut, lički krumpir i poljički soparnik. Isti znak koristi i Oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića i aromatizirana vina (OZP), kojom se mogu označiti i jaka alkoholna pića i aromatizirana vina kojima se barem jedna faza destilacije ili pripreme mora odvijati na tom području, ali gdje sirovine ne moraju potjecati s istog područja. Primjeri su zadarski maraschino i slavonska šljivovica.

Prehrambeni i poljoprivredni proizvodi označeni Oznakom zajamčeno tradicionalni specijaliteta (ZTS) ističu se tradicijom, načinom izrade proizvoda ili njegovim sastavom, ali nisu povezani s konkretnim zemljopisnim područjem. Odnosno, može se proizvoditi i negdje drugdje, a oznaka ga štiti od krivotvorenja i zlouporabe.

Proizvodi s ovim oznakama zakonski su zaštićeni od imitacije i zlouporabe unutar EU-a i u zemljama izvan EU-a s kojima je potpisan sporazum. Oznake služe kao jamstvo da kupac zbilja kupuje proizvod iz određenog mjesta ili regije te koji je proizveden sukladno specifikaciji proizvoda. Ovakav proizvod ima velike mogućnosti za prodaju ne samo na domaćem tržištu, nego i stranom. No, proizvođači koji nemaju ove certifikate, a svoje proizvode prodaju pod zaštićenim imenima primorani su ili nazvati svoje proizvode drugim imenom ili svoju proizvodnju uskladiti specifikacijama i poslati prijavu za dobivanje certifikata. Zaštita i registracija naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda definirana je Pravilnikom o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete »planinski proizvod« (NN 38/2019).

Izvorno hrvatsko, hrvatska kvaliteta i ostale nacionalne oznake podrijetla

Oznake kvalitete Hrvatske gospodarske komore, s ciljem zaštitite i promocije domaćih proizvoda i usluga u Hrvatskoj se koriste više od dvadeset godina. Znak „Izvorno hrvatsko“ namijenjeni su proizvodima i uslugama visoke kvalitete i koji su rezultat razvojno-istraživačkog rada, invencije, inovacije ili dugogodišnje tradicije. Znak „Hrvatska kvaliteta“ nose proizvodi koji se proizvode u Hrvatskoj i usluge koje se pružaju u njoj, a više su razine kvalitete od one utvrđene zakonima i normativima za vrstu i kategoriju proizvoda. Znak je služi kao  priznanje hrvatskom proizvođaču/pružatelju usluge i proizvodu ili usluzi, te je o najvišoj razinu kvalitete.  Postupak do oznaka „Izvorno hrvatsko“ i „Hrvatska kvaliteta“ definiran je Pravilnikom o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga te njihovo korištenje, upravo zbog dugogodišnje tradicije i povjerenja potrošača u njega, osigurava dobar plasman na tržištu.

Dobro je proučiti mogućnosti dobivanja prava na korištenje i drugih oznaka koje naglašavaju posebnosti proizvoda, kao što su oznake Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Njima se označava hrana s hrvatskih farmi i polja te im je cilj informiranje potrošača o podrijetlu proizvoda sa kako bi se  zaštitila i ojačala domaća poljoprivredna proizvodnja. Moguće je dobiti pravo na korištenje oznaka za meso, jaja, kruh, mlijeko, med i brašno. Na mrežnim stranicama HAPIH-a moguće je odbiti upute kako se prijaviti za pravo korištenja oznaka.

Zašto krenuti u proces dobivanja prava na korištenje oznaka

Iako su sve navedene oznake neobavezne za proizvođače poljoprivrednih proizvoda i hrane, dobivanje odgovarajućih certifikata i prava na korištenje oznaka treba se shvatiti kao normativ za svaki proizvod za koji je moguće dobiti oznaku. Time se, kao što je već spomenuto, sprječava nepoštena praksa, osigurava vidljivost proizvoda te garancija njegove posebnosti i kvalitete. Kod domaćih, autohtonih, ali i drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, posebno je važno steći povjerenje potrošača i izdvojiti se od drugih proizvođača. Oznake su lako razumljive i jednostavne, te su garancija visokog standarda.

Unatoč tome što se postupak dobivanja certifikata i prava na korištenje oznake čini kompliciranim i, u nekim slučajevima, i dugotrajan, on se isplati zbog toga što je bitan faktor u prepoznatljivosti proizvoda i njegovoj održivosti. Kupci danas imaju izbor kupiti više verzija istog proizvoda te cijena nije jedini faktor u odluci koji kupiti, već je tu i pitanje svjesne odluke da se kupi nešto kvalitetno i što nije štetno za okoliš. Zbog toga treba dobiti pravo na korištenje oznaka i koristiti ih uz pravilnu deklaraciju proizvoda gdje je jasno naznačen opis proizvoda, sastojci, kada je proizveden i, ako je primjenjivo, energetska vrijednost i rok trajanja.

Certifikati i oznake proizvod čini primamljivim kupcima, a proizvođačima način da se njihov proizvod istakne i pokaže dodatna vrijednost. Zbog toga ne treba zazirati od njih već naći jedan ili više njih koji će najviše odgovarati pojedinom proizvodu kako bi se plasirao na tržištu u svom punom potencijalu. U tome mogu pomoći i razne mjere i poticaji koji se pružaju na državnoj i lokalnoj razini, kao i savjeti stručnjaka, dionika koji već imaju certifikate, kao i savjetodavne službe, ali i udruživanja svih dionika koji imaju interesa dodatno promovirati svoj proizvod kako bi stvorili održivu poduzetničku priču i jedinstven proizvod.

Share this post