Projekt „Zajedno smo bolji i jači na tržištu“ Zajednice braniteljskih zadruga provodi se s ciljem povećanja konkurentnosti Zajednice i zadružnih organizacija i OPG-ova koji okupljaju hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji na tržištu. Sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, a provodi se na poziv „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, koje je posredničko tijelo razine 1. Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Naziv projekta: Zajedno smo jači i bolji na tržištu
Broj projekta: UP.02.3.1.03.0021

Korisnik: Zajednica braniteljskih zadruga
Selska cesta 119
10 000 Zagreb

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe Projekta traje 27 mjeseci, od 5. listopada 2020. do 4. siječnja 2023. 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta je 1.108.497,50 kuna

  • Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstava u iznosu od 85% vrijednosti projekta
    • Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstava u iznosu od 15% ukupne vrijednosti projekta

Opis projekta

Projektom se želi povećati konkurentnost zadružnih organizacija i OPG-ova koji okupljaju hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji na tržištu, odnosno, ojačati poslovanje Zajednice, povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja relevantnih dionika, te aktivirati nove zaposlenike u stjecanju stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina u društvenom poduzetništvu.

Specifični ciljevi projekta:
Tijekom projekta, unaprijedit će se poslovanje novog društvenog poduzeća, udruge Zajednica braniteljskih zadruga, putem dobivenih bespovratnih sredstava i edukativnim radionicama i stručnim osposobljavanjima. Tako će se Zajednica transformirati u društveno odgovornu udrugu te će se poboljšati postojeći sustav potpore i pružanja pomoći braniteljskim zadrugama i ostalim posebnim društvenim skupinama s kojima Zajednica djeluje.
Kako bi se povećala vidljivost i društvenog poduzetništva, te poboljšala kompetentnost članova Zajednice, kroz edukacije će se povećati znanja i vještine zaposlenih i novozaposlenih (ukupno 4 člana pravnog subjekta koji transferiraju poslovanje prema društveno poduzetničkim principima). Također, održat će se 30 informativnih događanja koje uključuju edukacije, pokazne vježbe i informiranja o društvenom poduzetništvu u zadružnim organizacijama i OPG-ovima.
Projektom se želi i poboljšati sustav uključivanja osoba u nepovoljnom položaju (oko 80 osoba) na tržište rada, kao i poboljšati kapacitete same Zajednice putem osposobljavanja. 
Aktivnosti projekta obuhvaćaju područje cijele Republike Hrvatske temeljem organizacije i prodaje proizvoda braniteljskih zadruga i OPG-ova na sajmovima i direktnom prodajom, s ciljem očuvanja autohtonih proizvoda.

Ciljne skupine:

  • udruga Zajednica braniteljskih zadruga kao novo društveno poduzueće koji želi poslovati prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno, provedbom projekta planira obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnik
  • nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposene (tri osobe) i zaposlene osobe, uključujući i samozaposlene (jedna osoba) koji će steći stručne i poslovne sposobnosti i vještine o društvenom poduzetništvu
  • osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada (oko 80 osoba) kojima će se putem edukacija, pokaznih vježbi i informiranja o društvenom poduzetništvu povećati kompetetnost i konkurentnost
  • zadružne organizacije i OPG-ovi koji okupljaju hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji kojima će se povećati konkurentnost na tržištu
  • opća javnost kod koje će biti povećana svijest o društenom poduzetništvu

Očekivani rezultati projekta

U okviru ovog projekta planirani su zajednički pokazatelji ostvarenja i rezultata Operativnog programa i specifični pokazatelji Poziva.

Zajednički pokazatelji ostvarenja Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”:
Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene – 3 osobe 
Zaposleni, uključujući samozaposlene – 1 osoba
Broj mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća kojima je dana potpora (uključujući i zadružna poduzeća, poduzeća socijalne ekonomije) – 1, Zajednica braniteljskih zadruga

Specifični Pokazatelj Poziva UP.02.3.1.03:
Broj održanih informativnih događanja za promociju društvenog poduzetništva – 30 javnih događanja održanih s ciljem promocije i informiranja o društvenom poduzetništvu

Kontakt osobe za više informacija:

Nebojša Jerković
Broj telefona: 099 2610 963

Marija Jeramaz Arapović
Broj telefona: 099 535 1690

e-mail: zajednica.bz@gmail.com